Website amalia.unicoz.nl
15 mei 2019
Website bredeschool.unicoz.nl
8 november 2018
parallax background

Website www.oranjerie.unicoz.nl

Speciaal voor basisschool de Oranjerie is hun website en shoolapp ontwikkeld.

Onze kinderen komen naar De Oranjerie om te leren. In het leren zijn Rekenen, Taal en Lezen belangrijke basisvaardigheden die iedere leerling nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast hebben onze kinderen het nodig dat ze hun creatief denken en doen ontwikkelen. Daarom is het waardevol dat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Op De Oranjerie maken we Tijd voor Talent. Kunstzinnige en culturele vorming en Meervoudige Intelligentie nemen daarbij een centrale plaats in. Een andere belangrijke vaardigheid is samenwerken. Onze unieke school wordt pas echt een rijke leeromgeving als we samen werken, leren en vieren. Met andere woorden, onze kinderen, teamleden en ouders zetten hun talenten in voor zichzelf maar ook voor anderen.

Ben u ook op zoek naar een website aangepast in uw huisstijl? Wilt u een site aangepast met elementen naar uw voorkeur? Wilt u een site zonder rompslomp en lastige codes? Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

#Website #Basisschool #Huisstijl #Elementen #websitecreation #websitebuilding #websiteadministration #Schoolapp #Ouderapp #Communicatie